Diensten

DIENSTEN EN TARIEVEN

Hinkers recht-op-recht-praktijk geeft tegen een aanlokkelijk en betaalbaar tarief op een rappe, duidelijke en praktische wijze juridisch advies op de volgende specialisatiegebieden:

Agrarisch recht
W.o. pachtrecht en (ongelukkige) beslissingen van de (lokale) overheid.

Bestuursrecht
W.o. botsing met en/of geschillen, problemen met- en beslissingen van de overheid.

Milieurecht
W.o. problemen, misverstanden met de waterschap/gemeenten en provincies.

Waterrecht
W.o. problemen, misverstanden met de waterschap/gemeenten en provincies.

Ruimtelijk ordeningsrecht
Uitleg bestemmingplannen, bouwvergunningen.

Omgevingsrecht
Uitleg van (niet) verkregen ontheffingen en/of vergunningen.

Arbeidsrecht
Geschillen met personeel, met werkgevers, (concurrentie) bedingen.

Intellectueel eigendomsrecht
Octrooi / patent, auteurs en kwekersrechten.

Civiel recht
W.o. huwelijks- en (echt)-scheidingsrecht; opstellen van uitleg convenanten m.b.t. financiële en

juridische afhandeling, ouderschapsplan, woonplek en alle andere zaken rond een scheiding.
Niet nakomen van afspraken, overeenkomsten, garantiebedingen, betekenis “kleine lettertjes, onrechtmatige daad.

Algemeen contractenrecht
Niet nakomen van afspraken, overeenkomsten, garantiebedingen, betekenis “kleine lettertjes’’, onrechtmatige daad,

schuld- en risico-ondernemer, – aansprakelijkheids aangelegenheden.

 

Ondernemingsrecht
Opzetten van bedrijven w.o het kiezen van een bepaalde rechtsvorm (bestuurders aansprakelijkheid) etc.

Advisering op uurvergoeding /basis:

Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, duur-  en (geschatte) hoeveelheid uren wordt in overleg  met u, een betaalbaar (uur)-tarief  besproken.

 

“Hinkers recht-op-recht-praktijk”  BEWERING.

Hinkers recht-op-recht-praktijk onderscheidt zich door een, praktische en rappe werkwijze en advisering. Onze kracht ligt in het simpel verwoorden, aanpakken en oplossen van uw juridische problemen.

Op verzoek komt Hinkers recht-op-recht-praktijk bij u aan huis/bedrijf om het probleem te duiden en conflicten en andere juridische onderwerpen te inventariseren om zo samen met u de strategie te bepalen teneinde tot een goede praktische, effectieve en snelle oplossing te komen.