Hinkers

EVEN VOORSTELLEN:

Hinkers recht-op-recht-praktijk is een samenwerkingsverband tussen Sabine Hinlopen en Jacquo Wennekers. Beide zijn verbonden als adviseurs bij verscheidene semi-overheid- en onderwijsorganisaties. Zelfstandige diensten worden nog altijd aangeboden en vervuld in docerende en coördinerende zin. In die hoedanigheid wordt gewerkt op zowel hbo- als universitaire onderwijsinstellingen. Onderdeel daarvan is de verzorging en het geven van rechtscolleges op ondernemings- en overheidsrechts gebieden. Daarnaast vele jaren gewerkt in het bedrijfsleven, waaronder op accountants- en advocatenkantoren en (semi)-overheid. Ook in het “vrije” ondernemerschap hebben zij hun sporen ruim verdiend.

Mevr. Sabine Hinlopen was,  na het volgen van de daartoe vereiste en behaalde kwalificaties en beroepservaring werkzaam als coördinator bij de Engelstalige bachelor opleiding IBMS (International Business & Management Studies) aan De Haagse Hogeschool. Daarbuiten was zij actief betrokken bij de ontwikkeling van het International Office in een project voor de toelating, diploma-erkenning van buitenlandse bachelor en master studenten binnen De Haagse Hogeschool en het gehele proces rondom de MVV (visum) en verblijfsvergunningen problematiek van niet EU-studenten.

Zij was werkzaam als programma coördinator van de Engelstalige master programma’s zoals MICM (Master International Communications Management), MAELP (Master European Law & Policy en MFM (Master Facility Management). Tevens hield zij zich bezig met het opzetten van het alumnibeleid (alumninet is de digitale ontmoetingsplaats voor afgestudeerden) binnen De Haagse Hogeschool voor buitenlandse master studenten en begeleide en adviseerde zij (buitenlandse) studenten bij bezwaar-beroepsprocedures. Door het met succes volgen van de daartoe bestemde cursussen en trainingen heeft ook zij zich de rechtspraktijk eigen gemaakt.

Dhr. mr. Jacquo Wennekers LL.M. is (in 1988) zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk afgestudeerd aan de Rechtenfaculteit van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam, met de focus op bestuursrecht, milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht. Een extra “bul” werd behaald door het succesvol doorlopen aan de Rijksuniversiteit te Leiden, van de leergang, agrarisch-, milieu- en regionale overheidsrecht, met de nadruk op pacht-, provincie- en waterschaps procesrecht.

Na enige jaren in het bedrijfsleven kwam hij tot de conclusie dat het werken als praktisch overheidsjurist hem meer lag en keerde hij terug als seniorjurist bij provinciaal bestuur van Zuid-Holland alwaar hij naast het opstellen en beoordelen van contracten, convenanten en bestuursovereenkomsten werd benoemd tot Griffier van de provinciale bezwaar- en beroepenkamer

I en II. Daarnaast vertegenwoordigt hij als woord- en penvoerder voor het provinciaal bestuur in bestuurs geschilzittingen bij zowel de Rechtbank te Den Haag als de Raad van State.

Daarbuiten bleef hij Bedrijfsrecht en Europees recht doceren aan o.a. Hogeschool HAS te Den Bosch en De Haagse Hogeschool te Den Haag en Delft met de focus op de vakken: bedrijfsrecht, bestuurs- milieu- water- arbeids- agrarisch- civiel en intellectueel eigendomsrecht en ondernemingsrecht.

Publicatie: Erasmus Universiteit Rotterdam t.b.v. het Erasmus studiecentrum voor milieu­kunde;

Rasterreeks nr.1, 1989.”Bijzondere aspecten R.O.-Milieu; w.o.geluid”. (Ontvangen de Cultuurfondsprijs B.N.G. te Den Haag).